Thơ tình: Bóng chim

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 5, 2010


Em ơi! Chớ đến vườn hồng,

Cho con chim mộng, đêm lòng nhớ thương.

Sáng chiều ra ngắm bóng sương

Mà nghe nó hót vấn vương nỗi buồn.


Rưng rưng mắt lệ chim tuôn

Gió trăng nhìn xuống kéo luồng mây giăng

Vườn kia dáng ngọc dung giăng

Anh về thui thủi ôm chăn khóc thầm.Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply