Đời bạc

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 5, 2010

*****

Không gian mang máng cảnh âu sầu

Tìm lại người xưa có thấy đâu

Nhà cổ bạc màu, rêu phủ mái

Đường quen xơ xác cỏ chen lao.

Dò thăm bạn cũ, người đã khuất

Trông thấy mộ bia, lệ ứa trào

Cảnh khó chung thời chia nắm gạo

Giàu sang phú quý lại xa nhau.


Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply