Archive for Tháng Mười Hai 22nd, 2010

Mời anh về thăm quê em

Thứ Tư, Tháng Mười Hai 22nd, 2010

Mời anh đỗ bước ngắm quê em

Đà Nẵng Miền Trung dãi đất mềm

Mưa gió bốn mùa luân chuyển đổi

Đông tràn lũ kéo đất xanh thêm.

Thu sang sông núi chia màu lá

Vào hạ biển hòa bãi cát đêm

Hải sản thú rừng quanh năm đủ

Xuân nay mai nở rộ bên thềm.

Khiếp nghèo

Thứ Tư, Tháng Mười Hai 22nd, 2010

*****

Đời bạc thân ta chẳng kém gì

Chén cơm, manh áo thiếu đôi khi

Nhà không, tiền hụt, bạn chưa có

Một bóng, tôi buồn lệ lâm ly.

Xứ khách chiều thu trời giăng tím

Hay hồn ta tím một đường đi

Cớ sao ta phải lìa đất mẹ ?

Tại đất hay trời chẳng biết chi.

Thôi thì cứ sống thế đi!

Có cơm thì nuốt, không thì nằm queo

Ai thương cát bụi cho theo

Không vườn, không ngõ, kiếp nghèo lang thang.

Động tiên

Thứ Tư, Tháng Mười Hai 22nd, 2010

Nghe nói động trời mở giữa đông

ào ào quân tử kéo nhau trông

Cổng lên dòng nước re re chảy

Đá ngọc khe tiên lấp lánh hồng

Vua tôi níu lấy hai gò đá

Đường trủng lâu ngày lắm cỏ rong

Các hạ từ từ mà bám nhé

Vội vàng chi vậy trẹo đôi bồng