Archive for Tháng Mười Hai 8th, 2010

Thơ tình: Tình biển

Thứ Tư, Tháng Mười Hai 8th, 2010


Nghe như biển sóng có lời ca

Tình ái nắng mưa thắm mượt mà

Chiều hạ nước dâng tràn bãi cát

Đêm về biển gọi, sóng ra xa.


Một hôm cát trắng bờ trăng xuống

Con nước chuyển mình bỏ khơi xa

Mê mãi chạy theo nàng thỏ nguyệt

Ngoài khơi biển động khóc đêm già.

Thơ tình: Lệ khô

Thứ Tư, Tháng Mười Hai 8th, 2010

Chiều nay đường vắng bóng nàng

Ai đưa mây gió, trăng vàng ngả nghiêng.

Thu qua em đã sang thuyền,

Nghe con sáo gọi lời nguyền nát tan.

Đau thương cành lá chia đàng

Đêm đêm lệ ứa hai hàng thấm chăn

Cung đàn ai khẩy lăn tăn

Mà nghe não ruột nhớ gần, nhớ xa.

Sương khuya rơi điểm canh gà

Đường xưa một bóng biết là về đâu

Tìm trăng hai chữ nguyện cầu

Trăm năm tóc nguyệt, xanh màu bên ai.

Thơ tình: Vườn trinh nữ

Thứ Tư, Tháng Mười Hai 8th, 2010

Đêm nằm nghe lá rụng sang canh

Lầu vọng song thưa gió lọt mành

Mắt phượng đăm chiêu lùa lối vắng

Hồn hoa tỉnh mịch dưới trăng thanh.

Anh đi bỏ lại vườn trinh nữ

Nắng lại bay về vàng lá xanh

Tóc liễu bạc màu sương phủ trắng

Giọt sầu nhè nhẹ rớt mong manh.