Lưu trữ tháng 7, 2015

Thơ Nửa Đêm

22-7-2015

DSC00286h

Nửa đêm sao lặng ta còn thức
Gió ngậm hương đời bay bốn phương
Không rào không vách tình nổi loạn
Hồn phách trần truồng nhớ xác thương…

TG: Lê HOàng Truc.