Xuân Nữa Rồi

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Một 23, 2018

Lặng hồn đếm tháng xa xưa
Chẳng hay trăng xuống sáng vừa mặt hoa
Nửa đêm tiếng cỏ khóc oà
Khiến người tỉnh mộng suýt xoa chuyện đời

Gió lùa nhẹ mảnh lụa rơi
Thêm một xuân nữa đầy vơi vai hồng
Thú vui chưa trắng đường hông
Vỏ buồn đóng vẩy tang bồng tuổi ta

Một mai còn chuyện ngân nga
Còn hương nhuộm gối tình già nữa chăng?
Nguyên sinh nước chảy đá bằng
Thời gian chống gậy đường trần dài khê

  • Sơn khê bỉ mặt sơn khê
    Còn con cá lội ta về tìm nhau.
    Trúc Lê

Last modified on Tháng Một 23, 2018

Categories: Thơ xuân
1 Comment »

« | Home | »

One Response to “Xuân Nữa Rồi”

  1. Quốc Thu Says:

    Cô của Thu đã làm được rồi… Hãnh diện quá…

Leave a Reply