Phần 1: Buổi Giao Lưu Lê Hoàng Trúc với Đài Truyền Hình VNATV

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Bảy 25, 2014

Last modified on Tháng Bảy 25, 2014

Categories: Chưa được phân loại
1 Comment »

« | Home | »

One Response to “Phần 1: Buổi Giao Lưu Lê Hoàng Trúc với Đài Truyền Hình VNATV”

  1. con cua Says:

    phải sống mới viết được như vậy Le Hoang Trúc ơi ,tự nhiên ,đúng rồi ,cám ơn những tấm lòng còn níu lấy quê hương để sống ,mỗi lời là tâm huyết là những vun đắp từ lâu trong tim óc và như là tiếng kêu thoát ra từ tận đáy lòng ,hảy cố gắng viết theo cách này ,lời thơ và nhạc sẽ trả lại cho những gì cộng sản cố xóa ,cám ơn ,
    Ng .V . L .

Leave a Reply