Rủ Nhau Đi

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Tám 19, 2014

Lời bài hát

Bài hát Rủ Nhau Đi

 

Thằng con nhà ai? chạy xe xịn ghê, tiền đô xài phê…  con đảng,con cán bộ khu phố đấy!

Nhìn xem đàng kia, mẹ tôi gầy khô  ráo bán  từng  tờ vé số, dân thường!

 

 Í à….! Mẹ cho em cái mác Việt Nam

  Mẹ cho anh đôi mắt da vàng

Nhìn quê hương trăm mối ngỗn ngang

Nhìn non sông tiếp nối nghèo nàn

 

Người đi … đi dần…nhìn hồn quê ngâm ngùi cơm áo

Đời buồn đeo lầm than, hỏi vì sao dân chúng mong tự do?

Ngàn đêm hồn trăng nghiêng rụng bên sông

Và tôi đời bon ba bợ tay không

 

chàng sinh viên bỏ mái trường quen

Chị phu đêm vắng phố hàng bàng

Màu Việt Nam sáng phố người dưng

 Tự do yêu, Tự do ca, tự do la . ..

Người đi …. Rủ nhau đi… tại sao đi?

 

Người đi đi dần… tìm tự do trên miền đất mới

Người về đưa người đi…. Đưa người  đi tiếp nối đến ngày nay

Người đi cả hôm qua và hôm nay

Người đi rủ nhau đi , Tại sao đi?

Bạn tôi gọi nhau đi, họ đang đi…!!!!

 

TG: Lê HOÀng TRúc

Last modified on Tháng Tám 29, 2014

Categories: Nhạc
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply