Archive for Tháng Mười, 2014

Thứ Hai, Tháng Mười 20th, 2014

IMG_20141011_164758.jpgg

 Trúc Lê ngày 10-2014

Lão TRăng

Thứ Hai, Tháng Mười 20th, 2014

 

 

  Lão trăng bà nhỏ ngày nào

Lạc trong gió bụi cuộn trào thơ ca

Trời người trăng bỏ quên ta

Bóng chung cứ mộng, ảo xa cứ chờ

Bao giờ nhỏ đứt hồn thơ

Núp vào ảnh Cuội ngủ nhờ muôn niên

TG: Lê HOÀng Trúc