Đón Xuân 2015

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Hai 18, 2015

IMG_20150215_100552.jpge

IMG_20150215_100237.jpgrIMG_20150215_100338.jpgdIMG_20150215_100516.jpgd

Tôi nhớ mãi mùa xuân hồi còn nhỏ
Nhìn hoa mai như hoa hiểu được tôi
giờ xuân lớn nhìn hoa tôi hiểu nó
Chung quanh mình mọi vật đã dần trôi….
TG: Lê HOàng Trúc

Last modified on Tháng Hai 18, 2015

Categories: Chưa được phân loại
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply