Phần 3: Buổi Giao Lưu Lê Hoàng Trúc với Đài Truyền Hình VNATV

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Bảy 25, 2014

Last modified on Tháng Bảy 25, 2014

Categories: Chưa được phân loại
2 Comments »

« | Home | »

2 Responses to “Phần 3: Buổi Giao Lưu Lê Hoàng Trúc với Đài Truyền Hình VNATV”

 1. TRAN LOC Says:

  Hello Le^ Hoa`ng Tru’c va` anh Adam.

  Mi`nh la` Lo^.c. Sinh o+? Danang. Lo+’n o+? SG. Thi’ch nha.c cu?a Tru’c. Nga.c nhie^n va` thi’ch thu’. Co’ ddo.c qua tho+ cu?a Tru’c. Tinh nghi.ch va` le’m li~nh nhu+ ba` chu’a No^m.
  Mi`nh la` chu? bu’t cu?a mo^.t tua^`n ba’o ta.i Dallas, TX ho+n 20 na(m, nhu+ng cu~ng kho^ng gi`a ba(`ng anh Adam dda^u…:-)) vi` La`m ba’o khi co`n sinh vie^n.
  Ra^’t thi’ch su+. khoan dung va` o^n ho`a trong ngo^n tu+` va`phong ca’ch cu?a anh.
  btw, next time, anh Adam pls wear shoe. You on TV, and not a big star yet (so you can do things differently).
  Hope to hear from you guy again,
  Loc

 2. Hoàng Trúc Says:

  rất cám ơn bạn Trần Lộc đã có lời cổ vũ cho mình. chúc ngày mới vui cùng gia đình nhé!

Leave a Reply