Archive for Tháng Sáu, 2014

Hồi Trống Tự Do

Chủ Nhật, Tháng Sáu 15th, 2014

Chui Ra Từ Tổ Mối

Thứ Tư, Tháng Sáu 11th, 2014

images (34)

Con gởi tiền về cha mua thêm muối

Để mai này răng tóc hãy còn nguyên

Biển đã hết xác rong rêu nằm duỗi

Nát từng miền sông núi lạc phần thiêng

 

Xin cha hãy gôm xương tro của mẹ

Gởi sang con để mai táng lần hai

Nay còn kịp, đợi thêm là vỡ lẽ

Lịch sử buồn non nước mất nay mai

 

Hồn Âu Lạc bốn ngàn năm tai ách

Phận nô dân việc của đất lẫn trời

Thêm một chữ, thêm một đùm giẻ rách

Tặng cho ta năm tới kiếp bụi đời

 

Bao kẻ điếc nhạc hay thành vô nghĩa

  Bao kẻ mù màu sắc hóa hư không

Ta không điếc, không mù hồn chổng vía

Nhìn quê hương con mắt lật ngược tròng

 

 

Trong vũ trụ còn nơi nào trống chỗ

Chạy thật nhanh đến đấy gởi phận mình

Ai có hỏi sao đến đây đào mộ?

Dạ thưa rằng!… từ tổ mối chui ra.

TG: Lê Hoàng Trúc

Ngày 09/06/2014