Archive for Tháng Mười Hai 10th, 2010

Biển đời

Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 10th, 2010

*****

Tôi nghèo không dám đến nơi sang

Sợ bạn chê tôi, kẻ cơ hàn

Cá mắm, rau xanh ngày hai bữa

Thơ ca, mây nước một hồn lan.

Bạn tôi, chúng nó giàu sang lắm!

Thương mại, công ty nổi tiếng vang

Cầu chúc cho nhau đời mãi đẹp

Xuân đi,xuân lại vẫn thanh nhàn

Đêm về nghe dế gáy râm ran

Rạng sáng ngắm sương tản mơ màng

Đời được hôm nay tôi đã chọn

Lòng này thanh thản đợi trăng tan

Ngàn năm trời đất còn nguyên đấy

Mấy thuở khai sinh hởi thế gian

Mưa nắng, gió mây thường biến đổi

Trăm năm danh lợi cũng phai tàn.