Archive for Tháng Mười Hai 19th, 2010

Thơ tình: Hoa ban trắng

Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 19th, 2010

Dưới trăng tóc dạ bạc trắng đầu

Mòn mỏi thời gian có thấy đâu!

Tuổi nguyệt trên kia là bao nhỉ?

Phận đào trước gió mấy mùa ngâu?


Ngày xưa anh nói về thăm nhỏ

Em đợi sông bồi lấp biển sâu

Cơn gió bay qua cười khúc khích

Thầm thì người ấy chuyện cau trầu.

Cơn mê một phút như sụp đổ

Lạnh tím làn son những thu sau

Đêm cuối, cánh hồng rơi xuống nhẹ

Gọi tên người ấy mộng  bay vào.

Một mùa xuân nữa anh về đến

Bóng nắng qua chân lòng xuyến xao

Tìm hỏi cô Đào người xứ mộng

Nhà xưa hoa trắng phủ một màu.

Lời gió

Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 19th, 2010

Tôi viết lên đây những chân tình

Lời thơ góp nhặt bởi tâm linh

Ai thương, ai nhớ tôi thì cảm

Ai giận ,ai buồn cũng đừng khinh.

Tôi viết lên đây những buồn vui

Của đời, của bạn, của riêng tôi

Rộn lên tiếng đất trời trăn trở

Và cả màu yêu lẫn ngậm ngùi.

Tôi viết cho tôi những buổi chiều

Chăn trâu, cắt cỏ gió hui hui

Lớn lên chắp vá từng manh áo

Thở vội lượm về một tiếng yêu.

Tôi viết cho đời chia nổi vướng

Sang cơm, xẻ áo lúc cùng đường

Giàu sang nghèo khó dùng tâm đãi

Và hãy vui chung những chặn đường.

Lời gió ai còn mối thở than

Phù Dung sớm nở lại nhanh tàn

Chiều lên bóng khói qua liền tắt

Nhìn xuống chân ta giọt lệ tràn

Một chiếc lá vàng đâu hạ đất?

địa đàn vạn vật nổi đầy vơi

Xanh xanh, đỏ đỏ, chiều vàng rụng

Một nửa hồn tôi tặng cho đời.

Vườn số phận

Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 19th, 2010

*****

Kiếp nghèo sao mãi bám theo tôi

Buôn tới, buôn lui đứng lại ngồi

Quần vá, áo chầm luôn trống gió

Bạn thưa, tình nhạt có riêng tôi.

Khom vai gánh chiếu ngày hai chở

Miệng hét môi ngua, đẹp mấy lời

Ai bán, tôi mua vườn số phận?

Năm canh đổi lấy dệt mộng đời.


Vua ăn mày

Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 19th, 2010

*****

Cái kiếp lang thang bởi phận nghèo

Không tiền đong gạo chẳng ai kêu

Hàng rong, quán nhậu chen chật ních

Lối hẻm mình ta lội vắng teo.

Sáng sáng ăn hôi mò hố rác

Chiều chiều nốc rượu ngã nằm lều

Đêm đêm quần áo hào hoa phết

Chảnh chảnh xem chừng lắm gái theo.