Archive for Tháng Chín, 2014

Cây Đòn Gánh Của Mẹ

Thứ Ba, Tháng Chín 16th, 2014

Blowing Summer s

Lảo đảo thân cò giữa chợ khuya

Gánh rau trĩu nặng cả hai đầu

Trời đông sương xuống vai mẹ nặng

Bước ngắn lội hoài nợ nuôi nhau

 

 

Nuôi tôi khôn lớn dăm bữa cháo

Nuôi bà tóc bạc chén cơm lưng

Nuôi em còi cọc thời bao cấp

Nuôi sống hờn căm chống bạo tàn

 

Một cây đòn gánh làm vũ khí

Gánh đời cơ cực nhún trên xương

Gánh dần rách nát da thịt mẹ

Ươm sáng đời con những chặn đường

 

Thôi rồi! người bỏ cây đòn gánh

Từng lớp mồ hôi phủ bọc dày

Ôm tôi lần cuối mẹ đi mãi

Tàn tro nằm đợi khói hương bay

 

Đêm buồn nhớ mẹ tìm hương cũ

Vuốt khúc thân tre khổ nợ đời

Tuổi cây đòn gánh hơn tuổi mẹ

Lệ cùng nhau xuống đắp đầy vơi

 

Đêm nay tôi gánh chôn thù hận

Đỗ xuống mồ sâu lấp bạo tàn

Bao Nhiêu người mẹ còn đang gánh

 Gánh phận con mình tủi nước non.

 

TG: Lê Hoàng TRúc

Ngày 22/08/2014