Dáng xuân xưa

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 5, 2010

Gió đông chợt thổi đến vườn đào
Lác đác mầm non gợn thanh tao
Vội vã cánh tiên cười bóng gió
Nhẹ nhàng dáng lụa hứng mưa ngâu.

Xuân sau rảo bước hàng phố cũ
Nắng mới tràn qua luống anh đào
Dõi mắt trông theo người đổ lại
Đêm về thầm hỏi dáng xưa đâu?…

Last modified on Tháng Mười Hai 5, 2010

Categories: Thơ xuân
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply