Archive for Tháng Mười Hai 13th, 2010

Thơ tình: Bay đi tuổi hồng

Thứ Hai, Tháng Mười Hai 13th, 2010

Có một người yêu tôi thuở ấy

Hòa hoa, phong nhã lắm tài hay

Tương tư vừa chớm, người quay gót

Lạnh tím bờ hoa, cánh héo gày.

Đau lòng, tôi chiết một cành cây

Trồng xuống cạnh ao gởi tháng ngày

Một sáng cây sầu, rơi quả hận

Gió tình, vườn nhớ cũng nhẹ bay.

Tôi khóc nhưng lòng không rơi lệ

Chân đi mỗi bước một hồn mây

Xa xa tuyết phủ mùa đông đến

Nhìn lại tóc mây cũng trắng đầy.


Hào hoa

Thứ Hai, Tháng Mười Hai 13th, 2010

Hào hoa nổi tiếng bậc ăn chơi

Xướng họa thơ ca một biển lời

Hôm ấy qua vườn tìm lá rụng

Đêm về cõi mộng thấy hoa rơi.

Cánh tiên nức nỡ buồn lẻ sống

Mắt lệ rưng rưng tuổi phận đời

Nắng chiếu qua rèm hào hoa tỉnh

Thành đô vắng bóng gả ăn chơi.