Lão TRăng

Bài của Hoàng Trúc ngày 20-10-2014

 

 

  Lão trăng bà nhỏ ngày nào

Lạc trong gió bụi cuộn trào thơ ca

Trời người trăng bỏ quên ta

Bóng chung cứ mộng, ảo xa cứ chờ

Bao giờ nhỏ đứt hồn thơ

Núp vào ảnh Cuội ngủ nhờ muôn niên

TG: Lê HOÀng Trúc

Đã cập nhật ngày 20-10-2014

Chuyên mục: Thơ tình
Bình luận bài viết »

« | Trang chủ | »

Bình luận