Lão TRăng

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười 20, 2014

 

 

  Lão trăng bà nhỏ ngày nào

Lạc trong gió bụi cuộn trào thơ ca

Trời người trăng bỏ quên ta

Bóng chung cứ mộng, ảo xa cứ chờ

Bao giờ nhỏ đứt hồn thơ

Núp vào ảnh Cuội ngủ nhờ muôn niên

TG: Lê HOÀng Trúc

Last modified on Tháng Mười 20, 2014

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply