Lá bay

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 2, 2010


Giáp mặt nhau rồi khó nói thay

Anh hào, phong nhã lại kém tài

Em cười một thoáng như hoa nở

Tôi sợ thời gian là lá bay.


Xác phượng hè xưa nằm rải rác

Hồn ve năm cũ ẩn quanh đây

Tôi về tìm lại bờ yêu nhỏ

em đã sang đò như lá bay.

Last modified on Tháng Mười Hai 2, 2010

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply