Thơ tình: Sắc lá

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 25, 2010

Cát bụi bay qua mắt liễu sầu

Giọt mưa nhè nhẹ, giọt mưa ngâu

Vọng lầu gió thổi đêm đầu hạ

Lệ trúc rưng rưng, tại cớ nào?

Thấp thoáng ba thu thầm đếm lá

chần chừ đôi nắng ngắm phượng chao

Đường xuân chưa ngớt màu yêu cũ

Sắc lá quay về gợi nỗi đau.


Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply