Archive for Tháng Chín 23rd, 2011

Hai mùa mưa

Thứ Sáu, Tháng Chín 23rd, 2011

*****

Hỏi anh rằng, mưa về còn nhớ đông xưa?

Nước qua tà áo, nhuộm cánh hoa đào

Anh cười, nhìn em không nói

Nghiêng mình e thẹn quay đi.


Khe khẻ đôi lời, chúng mình cùng phố em ơi!

Gió lên rồi đó, đường vắng bóng người!

Anh mời, mời em chung bước!

Mây hồng lơ lửng chiều trôi.


Xuân sang, thuyền em rẽ bến

Ngoài hiên cánh bướm giao mùa

Anh về buồn bên gác vắng

Thơ tình hờn dỗi yêu em.


Đêm nay, gặp nhau trên bến sông Hàn

Tình xưa hai đứa ngỡ ngàng

Anh cười, nhìn em không nói

Mưa tìm rãi nhẹ phố xưa.