Archive for Tháng Chín 21st, 2011

Đông

Thứ Tư, Tháng Chín 21st, 2011


Thu tàn đông diễn hạt mưa rơi

Mây xám vây quanh một khoảng trời

Gót ướt đường về không bóng nguyệt

Thương quì rét lạnh, cánh nghiêng rơi


Xa nhau anh có còn lưu luyến

Một chút yêu em, nhớ chuyển lời

Dẫu biết hư không và mộng mị

Tim hồng ai ấp giữa chơi vơi???