Archive for Tháng Chín 22nd, 2011

Thu ngập ngừng

Thứ Năm, Tháng Chín 22nd, 2011

Thu còn reo mộng đá, anh ơi!

Đôi chiếc vàng vàng, dăm chiếc rơi

Qua nắng sương chiều buông nhẹ nhẹ

Nhịp buồn xao động gởi đôi lời


Thân gầy nhớ lá dừng chưa tỉnh

Nên tưởng thu qua- thu vẫn còn

Giá chuyện ngày xưa không có gió

Thì tình cây lá mãi vàng son


Nếu, trời thổi ngược nhiều thu trước?

Giám hỏi anh rằng có kiếm em

Như mộng qua hình, trăng xuống gối

Như bèo theo nước chảy êm đềm


Giậc mình nghe sợ ngỏ thu xa

Anh hứa đi anh những buổi tà!

Xin gởi tàn khô giọt sương ngọt

Chiều lên non nước, sẻ oanh ca.