Archive for Tháng Chín 1st, 2011

em về bến xa

Thứ Năm, Tháng Chín 1st, 2011

Chút hương đọng lại trên cành

Sợ làn gió thổi mộng lành lung lay

Bên trời lơ lửng áng mây

Xin đừng rơi lệ cho ai bận lòng

Vàng thu lá rụng trên sông

Thuyền tình sóng đẩy  cuối dòng xa xôi

Em về neo bến hạ rồi

Xin anh đừng đợi thu trôi thêm sầu.