Thơ tình: Ước

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Sáu 22, 2011

*****

Con trăng tròn giữa đêm rằm

Bay ngan qua cửa tôi nằm ước ao

Ước gì ngày đó đến sau

Ước gì mây gió đừng chao bóng hằng

Ước gì cho mộng lùa chăn

Ước gì trăng tỏ xuống gần càng tươi

Ước gì nghe tiếng em cười

Ước gì ôm lại dáng người năm xưa.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply