Archive for Tháng Sáu 21st, 2011

Đào lạnh đông

Thứ Ba, Tháng Sáu 21st, 2011

Chớ khéo nằm nư đợi gió đông

Nụ còn bé tý muốn đơm bông

Xuân nay đâu phải không còn tết

Đợi đến xuân sau mới trổ hồng.