Đào lạnh đông

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Sáu 21, 2011

Chớ khéo nằm nư đợi gió đông

Nụ còn bé tý muốn đơm bông

Xuân nay đâu phải không còn tết

Đợi đến xuân sau mới trổ hồng.

Last modified on Tháng Bảy 3, 2011

Categories: Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply