Archive for Tháng Sáu 29th, 2011

thú tiêu sầu

Thứ Tư, Tháng Sáu 29th, 2011

bên suối buông cần cá cắn câu

nước chảy đưa chân mép cỏ rầu

tận đáy trong veo mây tạc phụng

bên ngàn tiếng lá động lao xao

qua ngày mồi cạn câu chưa nhấp

lấy cảnh làm vui lúc vắng nhau

ai bảo đêm tiền mua vạn vật

bao nhiêu trả đặng thú tiêu sầu.

bẽ bàng

Thứ Tư, Tháng Sáu 29th, 2011

v

*****

bẽ bàng khuay sớm ngắm heo mây

sông núi trùng trùng trăng gió lay

thấy cảnh khơi sầu mắt ngấn lệ

nhìn đời còn lắm nỗi chua cay

bao giờ hoa nở hương mời khách

mấy thuở ngoại xâm xéo đất này

con trẻ chưa tròn một giấc ngủ

giặc Tàu canh cánh muốn gì đây?

Cạn thời

Thứ Tư, Tháng Sáu 29th, 2011

Man mác sầu khơi rượu tỏa nồng

Túi cạn tiền khô bạn cũng không

Quán nhậu hàng rong kề sát vách

Mơ màng trong gió tiếng ai lồng

Ngổn ngang chăn gối nhà thưa mái

Nhàn rỗi vô công vắng hội đồng

Nhớ cảnh xưa kia gôm thịnh vượng

Sờ râu chép miệng tuổi cho lòng.