Archive for Tháng Sáu 22nd, 2011

Thơ tình:

Thứ Tư, Tháng Sáu 22nd, 2011

Hoa chi núp dưới nắng hồng

Anh qua đảo lại về lòng càng say

Ngày sau bước vội chốn này

Hoa kia ai hái lối gày vắng hương.


Thơ tình: Ước

Thứ Tư, Tháng Sáu 22nd, 2011

*****

Con trăng tròn giữa đêm rằm

Bay ngan qua cửa tôi nằm ước ao

Ước gì ngày đó đến sau

Ước gì mây gió đừng chao bóng hằng

Ước gì cho mộng lùa chăn

Ước gì trăng tỏ xuống gần càng tươi

Ước gì nghe tiếng em cười

Ước gì ôm lại dáng người năm xưa.