Thơ tình:

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Sáu 22, 2011

Hoa chi núp dưới nắng hồng

Anh qua đảo lại về lòng càng say

Ngày sau bước vội chốn này

Hoa kia ai hái lối gày vắng hương.


Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply