bẽ bàng

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Sáu 29, 2011

v

*****

bẽ bàng khuay sớm ngắm heo mây

sông núi trùng trùng trăng gió lay

thấy cảnh khơi sầu mắt ngấn lệ

nhìn đời còn lắm nỗi chua cay

bao giờ hoa nở hương mời khách

mấy thuở ngoại xâm xéo đất này

con trẻ chưa tròn một giấc ngủ

giặc Tàu canh cánh muốn gì đây?

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply