Cạn thời

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Sáu 29, 2011

Man mác sầu khơi rượu tỏa nồng

Túi cạn tiền khô bạn cũng không

Quán nhậu hàng rong kề sát vách

Mơ màng trong gió tiếng ai lồng

Ngổn ngang chăn gối nhà thưa mái

Nhàn rỗi vô công vắng hội đồng

Nhớ cảnh xưa kia gôm thịnh vượng

Sờ râu chép miệng tuổi cho lòng.


Last modified on Tháng Bảy 3, 2011

Categories: Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply