Vua ăn mày

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 19, 2010

*****

Cái kiếp lang thang bởi phận nghèo

Không tiền đong gạo chẳng ai kêu

Hàng rong, quán nhậu chen chật ních

Lối hẻm mình ta lội vắng teo.

Sáng sáng ăn hôi mò hố rác

Chiều chiều nốc rượu ngã nằm lều

Đêm đêm quần áo hào hoa phết

Chảnh chảnh xem chừng lắm gái theo.


Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ đời, Thơ vui
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply