Thơ tình: Vườn trinh nữ

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 8, 2010

Đêm nằm nghe lá rụng sang canh

Lầu vọng song thưa gió lọt mành

Mắt phượng đăm chiêu lùa lối vắng

Hồn hoa tỉnh mịch dưới trăng thanh.

Anh đi bỏ lại vườn trinh nữ

Nắng lại bay về vàng lá xanh

Tóc liễu bạc màu sương phủ trắng

Giọt sầu nhè nhẹ rớt mong manh.


Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply