Hào hoa

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 13, 2010

Hào hoa nổi tiếng bậc ăn chơi

Xướng họa thơ ca một biển lời

Hôm ấy qua vườn tìm lá rụng

Đêm về cõi mộng thấy hoa rơi.

Cánh tiên nức nỡ buồn lẻ sống

Mắt lệ rưng rưng tuổi phận đời

Nắng chiếu qua rèm hào hoa tỉnh

Thành đô vắng bóng gả ăn chơi.

Last modified on Tháng Mười Hai 13, 2010

Categories: Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply