Thơ tình: Bay đi tuổi hồng

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 13, 2010

Có một người yêu tôi thuở ấy

Hòa hoa, phong nhã lắm tài hay

Tương tư vừa chớm, người quay gót

Lạnh tím bờ hoa, cánh héo gày.

Đau lòng, tôi chiết một cành cây

Trồng xuống cạnh ao gởi tháng ngày

Một sáng cây sầu, rơi quả hận

Gió tình, vườn nhớ cũng nhẹ bay.

Tôi khóc nhưng lòng không rơi lệ

Chân đi mỗi bước một hồn mây

Xa xa tuyết phủ mùa đông đến

Nhìn lại tóc mây cũng trắng đầy.


Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
2 Comments »

« | Home | »

2 Responses to “Thơ tình: Bay đi tuổi hồng”

  1. da quy Says:

    hay lam a,co hon.

  2. da quy Says:

    chuyen tinh buon qua,muon doi van chi kho

Leave a Reply