Yên quốc bình thiên hạ

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 23, 2010

*****

Trăng thu ngàn dặm chiếu giang hà

Sơn thủy trùng trùng nới chân ra

Ai biết đất trời đà bao tuổi

vui lòng, ta hát hộ lời ca

Việt Nam sông núi mây ngàn dặm

Hồng Lạc muôn đời tiếng vang xa

Cố quốc yên bình  dân thụ hưởng

Rừng vàng, biển bạc đãi gần xa.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply