Thơ tình: Chơi hoa nứt nẻ

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 23, 2010

Chiều ba mươi chợ hoa ngập lối

Bác tìm gì hối hả thế kia?

Bán buôn ế ẩm thế này,

Cành hoa mai ấy cũng hay bác à.

Tuổi tôi nay cũng đã già

Đồng lương thấp kém dám mà mó tay

Kìa nàng nứt nẻ hay hay

Một đồng mua lấy mà xây mộng vàng

Đêm xuân dưới ánh trăng vàng

Hồng hồng, đỏ đỏ đều ngang nhau mà

Biết chăm, biết bón, biết rà

Quanh năm đặng ấm cửa nhà đấy thôi.


Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ đời, Thơ tình, Thơ vui, Thơ xuân
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply