Thơ tình: Vầng trăng bạc

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 23, 2010


Trông xuân đầu ngỏ ngắm màu mai

Thả bước đường hoa nhẹ gót hài

Màu nắng ai đem gieo lối nhớ

Góp lời, gởi dạ một đêm say.

Nước trôi đá bạc xuân theo gió

Nhan nhản lối hương hạ phủ dày

Cõi nhớ ai treo vầng trăng bạc

Còn duyên, còn nợ gặp nhau thay?…

Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply