Archive for Tháng Mười Một 22nd, 2010

Mẹ là cô giáo

Thứ Hai, Tháng Mười Một 22nd, 2010

*****

Hạc trời hạ cánh giữa đêm trăng

Bạn hãy cùng ta đến phố hằng!

Bên ấy cánh tiên vừa thức giấc

Hồng hoa rạng rở nhảy lăn tăn

Cúi đầu xin mướn cành đơn mẫu

Ngày giáo đến mai rộn phố phường

Gởi gió đeo hương lùa cửa phủ

dâng lên hồn mẹ ngàn nhớ thương.