Archive for Tháng Mười Một 18th, 2010

Môn đăng hộ đối

Thứ Năm, Tháng Mười Một 18th, 2010

Đưa tay anh vút cọng ngò,

Nghe mùi hương nặng hỏi ngò ai gieo?

Bên vườn có tiếng quạ kêu!

Ngó ông trưởng đấy chớ rều mà hư.

Đến mùa cúng tổ còn dư,

Mới đem lên tỉnh để trừ thuế quan.

Thằng nào dám xỏ chân ngang

Dấu ngò dẫm lại thì mang tội trời.

Quan trên phán xuống một lời

Đầu lìa khỏi cổ hết đời nhởn nhơ.

Ngò kia đã có chủ chờ,

Đừng vào vườn hổ, chết khờ vì hương.


Thơ tình: Cỏ hoang

Thứ Năm, Tháng Mười Một 18th, 2010

Hãy khóc đi khi trái tim còn đập!

Nó ngũ rồi giọt lệ cũng khô đi.

Sáu mươi năm ai đó có nghĩa gì?

Nhưng chỉ với những cuộc đời êm ả.

Còn với ta tấm chân tình dối trá

Dòng thời gian nghiệt ngã đến vô cùng.

Vạn vật này trời đất là của chung

Sao linh hồn, mỗi người ôm một nỗi?

Hỡi! trăng sao tỏa muôn đường muôn lối.

Thế mà ta không chốn để đi về

Bóng chiều tàn, bóng xuân cũng vội tan

Trông trời xa mà thấy lòng cô quạnh.

Nghĩa trang đêm chúng nhìn ta ớn lạnh

Cọng cỏ non sợ sệt níu gót giày

Màn bóng tối bao trùm muôn vạn vật

Một linh hồn chạy lạc cùng cỏ hoang.