Thơ tình: Thương thầm

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Một 25, 2010

Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa

Nghe con cóc gọi là mưa đổ chiều

Xa xa cảnh vật tiêu điều

Mưa giăng quanh lối gió hiu hắt buồn.


Hàng cau trước ngỏ run run

Giàn bầu lúc lắc, mống chuồn xa xa.

Cành trang nhiễu nước la đà

Mùa đông rét lạnh buồn là buồn ghê.


Khúc chèo ai trổi đê mê?

Đưa em vào hạ mộng về đêm trăng

Lời thơ réo rắc mấy vần

Hóa ra người ấy cũng gần mà xa.


Xưa nay trẻ chớ ghẹo già

Thì thôi đành chịu ngắm già, ngắm non

Bao mùa mưa tiếp đổ dòn

Thương người đàn ấy vẫn còn độc thân.


Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
4 Comments »

« | Home | »

4 Responses to “Thơ tình: Thương thầm”

 1. Junacool Says:

  I’ve been looikng for a post like this forever (and a day)

 2. carinsurance Says:

  You mean I don’t have to pay for expert advice like this anymore?!

 3. http://www.katie-mcmanus.com/ Says:

  RE : watoday as smh rejigged. There’s a lot of paralells between Sydney and Perth , like , um … Candice Falzon !!!! , ( be careful of Rooter O’Reilly from the West Coast Eagles ) , Carps makes a nice Morrie Iemma , Howie Rattler is Alan Jones’s spiritual brother , the list goes on and on.

 4. pink zebra baby shower invitations Says:

  A man’s life is interesting primarily when he has failed –I well know. For it is a sign that he has tried to surpass himself.

Leave a Reply