Thơ tình: Khúc hương thì

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Sáu 9, 2011

*****

Hoa tàn hương rụi bướm quên vay

Xuân hạ thu đông lá rụng đầy

Gió thổi mây tan trăng chớm lộ

soi lòng rõ mặt đá vàng phai

én luyện từng đôi qua bể vắng

một người lặn lội đi tìm ai

muôn trùng mây nước trôi thăm thẳm

ngàn dặm mưa về lệ xót cay.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply