Thơ tình: Thơ tình cuối mùa đông

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Năm 21, 2011

Rót cạn giọt mưa đêm cuối đông

Sương tan đầu gió bóng trăng lồng

Thềm loan gối chiếc in mày liễu

Nguyệt rọi môi xuân lấp lánh hồng

Gặp nhau đâu dễ xa càng khó

Đêm xuống ngày qua gụt nhớ mong

Quỳnh nở về khuya hương tỏa nhẹ

Tròn trăng mà thấy khuyết bên lòng.

Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply