Thơ tình: Tình biển

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 8, 2010


Nghe như biển sóng có lời ca

Tình ái nắng mưa thắm mượt mà

Chiều hạ nước dâng tràn bãi cát

Đêm về biển gọi, sóng ra xa.


Một hôm cát trắng bờ trăng xuống

Con nước chuyển mình bỏ khơi xa

Mê mãi chạy theo nàng thỏ nguyệt

Ngoài khơi biển động khóc đêm già.

Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply