Thơ tình: Tơ hồng

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 14, 2010

Tóc thề xuống chấm ngan vai

Em qua bóng nắng, anh say hạ vàng

Em ơi! chung bước chung đàn,

Chờ anh nối gót, mơ màng cỏ mây.

Đất trời, trăng nước quanh đây

Chiều xuân ta lại nối dây tơ hồng

Trăm năm tóc bạc răng long

Tình chàng ý thiếp nặng lòng sánh vai.


Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply