Thơ tình: Sợi nhớ sợi thương

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 24, 2010

Vườn dâu tằm cắn đã ba thu

Lá cứng, tằm già, kéo chổng khu

Dệt sáng, dệt chiều, em lo quá

Sợi dày, sợi mỏng nó rối bù.

Biết anh đàn ấy đông về lạnh

Sót dạ, em đây ngũ chẳng đành

Sợi nhớ đêm ngày em cố chắp

Mong rằng áo mới gởi tay anh.

Chiếc nút cuối cùng em đã đính

Bao lời thương nhớ gởi vào trong

Mảnh tình nho nhỏ em xin tặng

Sưởi ấm tim anh bớt lạnh lòng.


Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply