Mời anh về thăm quê em

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 22, 2010

Mời anh đỗ bước ngắm quê em

Đà Nẵng Miền Trung dãi đất mềm

Mưa gió bốn mùa luân chuyển đổi

Đông tràn lũ kéo đất xanh thêm.

Thu sang sông núi chia màu lá

Vào hạ biển hòa bãi cát đêm

Hải sản thú rừng quanh năm đủ

Xuân nay mai nở rộ bên thềm.

Last modified on Tháng Mười Hai 22, 2010

Categories: Thơ xuân
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply