Thơ tình: Mơ hoa

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 24, 2010


Hoa rơi anh nhặt cả chiều nay

Mỗi cánh hương xưa vẫn tràn đầy

Lắng đọng lời thương và niềm nhớ

Nhắc về năm cũ những đêm say.

Thời gian mòn mỏi theo năm tháng

Cõi đắng tan dần cùng gió mây

Nước đã xuôi dòng, thuyền có bến

Nhìn hoa mà nỗi nhớ dân đầy.

Last modified on Tháng Bảy 6, 2011

Categories: Thơ tình
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply