Lời gió

Posted by Hoàng Trúc on Tháng Mười Hai 19, 2010

Tôi viết lên đây những chân tình

Lời thơ góp nhặt bởi tâm linh

Ai thương, ai nhớ tôi thì cảm

Ai giận ,ai buồn cũng đừng khinh.

Tôi viết lên đây những buồn vui

Của đời, của bạn, của riêng tôi

Rộn lên tiếng đất trời trăn trở

Và cả màu yêu lẫn ngậm ngùi.

Tôi viết cho tôi những buổi chiều

Chăn trâu, cắt cỏ gió hui hui

Lớn lên chắp vá từng manh áo

Thở vội lượm về một tiếng yêu.

Tôi viết cho đời chia nổi vướng

Sang cơm, xẻ áo lúc cùng đường

Giàu sang nghèo khó dùng tâm đãi

Và hãy vui chung những chặn đường.

Lời gió ai còn mối thở than

Phù Dung sớm nở lại nhanh tàn

Chiều lên bóng khói qua liền tắt

Nhìn xuống chân ta giọt lệ tràn

Một chiếc lá vàng đâu hạ đất?

địa đàn vạn vật nổi đầy vơi

Xanh xanh, đỏ đỏ, chiều vàng rụng

Một nửa hồn tôi tặng cho đời.

Last modified on Tháng Mười Một 29, 2011

Categories: Thơ đời
No Comments »

« | Home | »

Leave a Reply